HUKUK DANIŞMANLIĞI

Devletlerin deniz ve deniz kaynaklarının kullanımı ve her türlü deniz işletmeciliği ve deniz ticaretiyle ilgili çıkan sorunlarda Uluslararası Deniz Hukuku uygulanmaktadır.


Devletlerinin karasuyu, kıta sahanlığı ve münhasır egemenlik hakkına sahip olduğu su alanlarının tanımlanmasında ve belirlenmesindeki kuralları belirten ve devletlerin bu kurallar dahilinde uluslararası statü kazanmış denizlerden yararlanmalarını belirli bir çerçeveye oturtan disiplindir. Özellikle uluslararası deniz hukukunun uygulanması diğer uluslararası belgelerde olduğu gibi taraf devletleri kapsar. Günümüz dünya konjonktüründe hemen hemen bütün devletlerin bu kurallara riayet ettiği görülmektedir.

Deniz hukuku; Deniz Kamu Hukuku ile Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Deniz özel hukuku ise kendi içerisinde birçok dala ayrılır. Deniz Özel Hukukunun bir alt dalı olarak deniz üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin düzenlemelerse Deniz Ticareti Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Denizyolu taşımasında, “Gemi”nin hukuki bir varlık, bir İşletme kabul edilmesi, donatanının, kaptanının, diğer çalışanlarının haklarının, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, taşınan insan ve yükün güvenliği gibi konuların, olayların, davranışların, eylemlerin ve yapılan faaliyetlerin kurallara bağlanması ile “Deniz Hukuku” ilgilenmektedir.

Deniz taşımacılığı günümüzde ticari malların uluslararası dolaşımında büyük rol oynamakta, havayolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığına nazaran hacim ve ağırlık bakımından çok daha büyük miktarlarda malın taşınabilmesi avantajını sunmaktadır. CMS Trans, gemi sahiplerine, Gemi Kiracılarına, Gemi acentelerine, İthalat ve İhracat firmalarına, operatörlere ve finansman sağlayan kuruluşlara , Gemi personeline deniz ticareti ve deniz hukuku alanlarında da hizmet vermektedir.

Deniz hukuku uzmanlarımız kayıp, hasarlı, gecikmiş ya da riskli kargolardan kaynaklanan hukuki ihtilaflar, çarpışmalardan doğan tazminat talepleri, Karaya oturma, Gemi batması, bireysel sakatlanmalar, sözleşmesel ihtilaflar, deniz kirliliği, gemi hacizleri, Deniz alacakları, Gemi personel maaş ve alacakları, yakıt,tersane borçları ve deniz sigortası ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Sektörde birleşmeler, satın almalar, ortak girişimler, gemi satışı ve finansman da dahil olmak üzere her türlü gemi inşaatı, lojistik, kiralama, liman ve kurtarma projelerinde müşterilerimizi temsil ediyoruz. Sektörde birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, gemi satış ve finansmanı da dâhil olmak üzere her türlü gemi taşımacılığı, lojistik, gemi kiralaması, liman ve kurtarma projesinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Deniz hukuku ekibimizin destek sağladığı konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Deniz Alacakları
 • Gemi alım-satımları
 • Çarpışma,Karaya oturma deniz kirliliği ve bireysel yaralanmalara dair sigorta ihtilafları
 • Gemi finansmanı ve hacizleri
 • Denizcilik sektöründeki iflaslar
 • Gemilere el konulması
 • Deniz ticareti ve lojistik sözleşmeleri
 • Uluslararası ticaret ve taşımacılık
 • Gemi çarpışmaları ve diğer kayıplar
 • Gemi kiralayanlar ve kiraya verenler
 • Çevre hukukuyla ilgili düzenlemeler ve devlet kuruluşlarıyla ilişkiler